Information Feature - การนำเสนอข้อมูล, บทความผ่านแอปพลิเคชัน - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ, รับสร้างแอพ, รับพัฒนาแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

การใช้งานฟีเจอร์​​ information feature

Information Feature - การนำเสนอข้อมูล, บทความผ่านแอปพลิเคชัน

ฟีเจอร์ Information เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำโมบายแอปสำหรับแอปทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นส่วนของการนำเสนอข้อมูลได้อิสระตามต้องการ อาทิเช่น การแนะนำตัวธุรกิจ, การชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการรูปแบบต่างๆ, การให้ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการเน้นสื่อสารกับผู้ใช้งานในรูปแบบข้อมูลเป็นหลัก 

ในตัวฟีเจอร์เราสามารถแบ่งหมวดหมู่ของบทความออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานทั้งนี้เราสามารถเลือกแสดงผลข้อมูลได้ดังนี้ 

  1. แสดงผลแบบหลายหมวดหมู่
    โดยเมื่อคลิกที่เมนูที่กำหนดจะแสดงลำดับการแสดงผลดังนี้
  2. แสดงกลุ่มบทความแบบเน้นหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง
    โดยเมื่อคลิกที่เมนูที่กำหนดจะแสดงลำดับการแสดงผลดังนี้
  3. แสดงกลุ่มบทความเฉพาะ
    โดยเมื่อคลิกที่เมนูที่กำหนดจะแสดงลำดับการแสดงผลดังนี้